WARSZAWA

MOSKWA

ALMATY

Kierunki działania

mapaEU2Spedycja kolejowa w kierunkach Wschód – Zachód – Wschód.

Uzgodnienie przeładunków z wagonów europejskich lub z samochodów do wagonów szerokotorowych na stacjach granicznych w Polsce, Słowacji, Węgrzech, Łotwie, Litwie, Białorusi, Ukrainie.

Organizacja przewozów w kontenerach 20 | 40 należących do kolei białoruskich

Pozyskanie odpowiedniego wagonu do przewozu, w zależności od wagi, objętości oraz innych właściwości ładunku