WARSZAWA

MOSKWA

ALMATY

Kontakt

Polrus Trans Sp. z o.o.

ul. Grochowska 341/280
03-822 Warszawa
telefon (48 22) 6988225
fax (48 22) 6988230

 

Zarząd Spółki
Mgr. Władysław Sułtanow
Mgr. Monika Czyżewska

Zapytania prosimy kierować pod adresy:
wladyslaw.sultanow@polrus.pl
monika.czyzewska@polrus.pl

NIP: 522-23-37-725
REGON: 013030070.
KRS 0000146977,
Opłacony kapital zakładowy 56 000,- PLN