WARSZAWA

MOSKWA

ALMATY

O firmie

Firma powstała w 1998 roku pod nazwą TRANSRAIL POLSKA Sp. z o.o. jako regionalny oddział firmy TRANSRAIL HOLDING AG z siedzibą w St.Gallen Szwajcaria, należącej w 50% do Ministerstwa Transportu Rosji i 50% TRANSINVEST AG.

Głównym zadaniem firmy było ułatwienie dla polskich eksporterów rozliczenia przewozów transportem kolejowym na terenach byłego ZSRR.

Z biegiem czasu zakres świadczonych usług stale się powiększał. Obecnie firma świadczy kompleksowe usługi w zakresie przewozów koleją łącznie z zapewnieniem taboru, usługami terminalowymi oraz uzgodnieniem sposobu przeładunku z wagonów normalnotorowych do szerokotorowych.